SBT Lịch sử lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Lịch sử lớp 9
Giải sách bài tập Lịch sử lớp 9 - SBT Sử 9 Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay và Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay đầy đủ, chi tiết trên Baitapsgk.com

A- LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

CHƯƠNG 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI CHƯƠNG 2. CÁC NƯỚC Á, PHI,MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 3. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG 4. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

B - LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

CHƯƠNG 1. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919- 1930
CHƯƠNG 2. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930- 1939 CHƯƠNG 3. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 CHƯƠNG 4. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN CHƯƠNG 5. VIỆT NAM CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954 CHƯƠNG 6. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 CHƯƠNG 7. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NẮM 2000

Bài tập 3 trang 124 SBT Sử lớp 9: Trình bày âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong chiến...

Trình bày âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược”Việt Nam hoá chiến tranh”.Nêu thắng lợi của nhân dân ta trong chiến lược “Việt

Bài tập 3 trang 123 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9: Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi...

Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam từ năm 1919-2000 . Bài tập 3

Bài tập 1 trang 124 SBT Sử lớp 9: Hãy cho biết hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch...

Hãy cho biết hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của phong trào Đồng Khởi ( 1959-1960). Bài tập 1 trang 124 Sách Bài

Bài tập 2 trang 124 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9: Em hãy so sánh sự giống và...

Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.?.

Bài tập 6 trang 119 SBT Sử lớp 9: Trình bày ý nghĩa của những thành tựu và nêu...

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu và nêu những khó khăn, tồn tại trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (

Bài tập 1 trang 121 SBT Sử 9: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời...

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng . Bài tập 1 trang 121 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Bài tập 2 trang 122 SBT Sử lớp 9: Hãy hoàn thiện bảng sau về một số sự kiện...

Hãy hoàn thiện bảng sau về một số sự kiện tiêu biểu của cách mạng nước ta từ năm 1919 đến năm 2000.. Bài tập

Bài tập 5 trang 116 SBT Sử lớp 9: Quốc hội khoá VI, kì họp thứ nhất đã quyết...

Quốc hội khoá VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì về một nước Việt Nam thống nhất và về cơ

Bài tập 6 trang 116 SBT Sử 9: Việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách trước...

Việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mọi mặt nhà nước trong

Bài tập 1 trang 117 SBT Sử lớp 9: Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả...

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng . Bài tập 1 trang 117 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Luyện tập

Thuyết minh về bãi biển Nha Trang: Có thể nói, Nha Trang là một trong những thắng cảnh đẹp của đất nước ta, là...
Văn thuyết minh lớp 9 - Thuyết minh về bãi biển Nha Trang.. Có thể nói, Nha Trang là một trong những thắng cảnh...
Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9, 1. Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình F2...
Bài 23 : Lai một cặp tính trạng - Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 8 SGK Sinh học 9. 1. Xem bảng 2...
Phân tích bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu ( Văn 9 – Tập 1), Bài thơ “Đồng chí” ra đời vào đầu năm...
Đồng chí - Chính Hữu - Phân tích bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu ( Ngữ văn 9 – Tập 1). Bài thơ...