SGK Lịch sử và Địa lí 9 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 9 SGK Lịch sử và Địa lí 9 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Lịch sử và Địa lí 9 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Lịch sử và Địa lí 9 - Chân trời sáng tạo.

Mới cập nhật

Bài 22: Châu Á từ năm 1991 đến nay lịch sử và địa lý 9 Chân trời sáng tạo: Hãy trình bày tình hình...
Hướng dẫn trả lời mục 1: a; ? mục 2: b, ? mục 2; Luyện tập: 1, 2, Vận dụng Bài 22: Châu...
Bài 24: Cách mạng khoa học, kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa lịch sử và địa lý 9 Chân trời sáng tạo:...
Hướng dẫn giải mục 1, ? mục 2; Luyện tập: 1, 2, Vận dụng Bài 24: Cách mạng khoa học, kĩ thuật và...
Bài 21: Liên Bang Nga và Nước Mỹ từ năm 1991 đến nay lịch sử và địa lý 9 Chân trời sáng tạo: Về...
Trả lời mục 1, ? mục 2, Luyện tập, Vận dụng Bài 21: Liên Bang Nga và Nước Mỹ từ năm 1991 đến...
Bài 20: Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay lịch sử và địa lý 9 Chân trời sáng tạo: Sau khi...
Trả lời mục 1, ? mục 2, Luyện tập, Vận dụng Bài 20: Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay...
Bài 18: Việt Nam những năm 1965 đến năm 1975 lịch sử và địa lý 9 Chân trời sáng tạo: Nhân dân miền Bắc...
Trả lời mục 1, ? mục 2, ? mục 3, ? mục 4, Luyện tập , Vận dụng Bài 18: Việt Nam những...
Bài 19: Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991 lịch sử và địa lý 9 Chân trời sáng tạo: Dựa các tư liệu...
Giải và trình bày phương pháp giải mục 1, ? mục 2, ? mục 3, ? mục 4; Luyện tập: 1, 2, Vận...
Bài 16: Cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp kết thúc thắng lợi (1951 - 1954) lịch sử và địa lý 9 Chân trời...
Trả lời mục 1, ? mục 2, ? mục 3, ? mục 4; Luyện tập: 1, 2, Vận dụng Bài 16: Cuộc kháng...
Bài 17: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965 lịch sử và địa lý 9 Chân trời sáng tạo:Quân dân miền Nam từng...
Giải mục 1, ? mục 2; Luyện tập: 1, 2, Vận dụng Bài 17: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965 SGK...
Bài 14: Xây dựng và bảo vệ chính quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( Từ tháng 9 - 1945 đến tháng...
Giải và trình bày phương pháp giải mục 1, ? mục 2, ? mục 3, ? mục 4; Luyện tập: 1, 2, Vận...
Bài 15: Những năm đầu Việt Nam kháng chiến chống thức dân Pháp xâm lược (1946 - 1950) lịch sử và địa lý 9...
Phân tích và lời giải mục 1, ? mục 2, Luyện tập , Vận dụng Bài 15: Những năm đầu Việt Nam kháng...