SGK Lịch sử và Địa lí 9 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 9 SGK Lịch sử và Địa lí 9 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Lịch sử và Địa lí 9 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Lịch sử và Địa lí 9 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Chủ đề 3: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông (2) lịch sử và...
Tìm hiểu qua sách, báo và internet và quan sát hình 1 về Biển Đông , quần đảo Trường Sa và quần đảo...
Chủ đề 2: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long lịch sử và địa lý 9 Kết nối tri thức: Dựa...
Tìm hiểu qua sách, báo và internet về biến đổi khí hậu Châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Lời Giải Mở...
Chủ đề 1: Đô thị: Lịch sử và Hiện tại lịch sử và địa lý 9 Kết nối tri thức: Năm 1950, thế giới...
Tìm hiểu qua sách, báo và internet về quá trình phát triển các đô thị hiện đại. Phân tích và lời giải Mở...
Hãy nêu những việc làm cụ thể mà em có thể thực hiện để góp phần bảo vệ chủ quyền
Chỉ ra các tư liệu được nêu trong mục 1 có ý nghĩa như thế nào đối với việc bảo. Phân tích và...
Theo em, các tư liệu được nêu trong mục 1 có ý nghĩa như thế nào đối với việc bảo vệ chủ quyền biển...
Đọc kĩ 1. Chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lí về chủ quyền biển bảo Việt Nam (SGK. Hướng dẫn giải...
Xây dựng sơ đồ tư duy tóm tắt ý nghĩa của biển đảo Việt Nam đối với việc khẳng định, bảo vệ chủ quyền
Chỉ ra những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lí về chủ quyền biển đảo và xây dựng. Phân tích, đưa...
Lập bảng tóm tắt (theo gợi ý dưới đây vào vở) về những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ...
Đọc kĩ 1. Chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lí về chủ quyền biển bảo Việt Nam (SGK. Giải và trình...
Hãy nêu vai trò của biển đảo Việt Nam trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền
Đọc kĩ mục 2. Vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam (SGK trang 234+235). Hướng dẫn giải (?) Câu hỏi mục...
Trình bày những cơ sở pháp lý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đọc kỹ thông tin mục b) Cơ sở pháp...
Đọc kĩ thông tin mục 1. b) Cơ sở pháp lý (SGK trang 234). Vận dụng kiến thức giải (?) Câu hỏi mục...
Khai thác tư liệu 1 và 2 và thông tin trong mục, hãy trình bày những chứng cứ lịch sử trước năm 1884 thể...
Đọc kĩ thông tin tư liệu 1 và 2 thông tin trong mạch(SGK trang 231+232+233). Giải và trình bày phương pháp giải (?)...