Trang chủ Lớp 9 SBT Ngữ Văn lớp 9 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự trang 73 SBT...

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự trang 73 SBT Văn lớp 9: Thuật lại đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 73 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Tại sao khi viết về đề bài Tâm trạng của em sau khi gây ra một chuyện có lỗi với bạn, người viết phải miêu tả nội tâm ?. Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự SBT Ngữ Văn 9 tập 1

1. Bài tập 1, trang 117, SGK.

Thuật lại đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều, tr. 97 – 98 bằng văn xuôi, chú ý miêu tả nội tâm của nàng Kiều.

Những câu thơ miêu tả ngoại hình của Mã Giám Sinh, chẳng hạn :

Quá niên trạc ngoại tứ tuần,

Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao…

Những câu thơ miêu tả nội tâm của Thuý Kiều, chẳng hạn :

Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,

Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng !

Ngại ngùng dợn gió e sương,

Nhìn hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.

2. Chỉ ra mục nào không phải là đối tượng của miêu tả hoàn cảnh và ngoại hình.

Quảng cáo

A – Cảnh vật thiên nhiên

B – Hình dáng con người

C – Hành động của nhân vật

D – Diễn biến tâm trạng

Xem lại phần Ghi nhớ trong bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự (Ngữ văn 9, tập một, trang 117) để trả lời câu hỏi.

3. Chỉ ra mục nào là đối tượng của miêu tả nội tâm.

A – Những suy nghĩ của nhân vật

B – Những tình cảm của nhân vật

C – Diễn biến tâm trạng của nhân vật

D – Cả ba đối tượng trên

Xem lại phần Ghi nhớ trong bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự (Ngữ văn 9, tập một, trang 117) để trả lời câu hỏi.

4. Tại sao khi viết về đề bài Tâm trạng của em sau khi gây ra một chuyện có lỗi với bạn, người viết phải miêu tả nội tâm ?

Phải miêu tả nội tâm vì đề bài yêu cầu làm nổi bật tâm trạng của người viết sau khi gây ra một chuyện có lỗi với bạn. Tâm trạng chính là đối tượng của miêu tả nội tâm nhân vật.