Trang chủ Lớp 9 SBT Ngữ Văn lớp 9 Trả bài tập làm văn số 6 trang 60 SBT Văn lớp...

Trả bài tập làm văn số 6 trang 60 SBT Văn lớp 9 tập 2...

Giải câu 1, 2, 3 trang 60 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Tự phân tích xem bài viết của em đã có ý kiến, nhận xét riêng đến mức nào.

. Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6 SBT Ngữ Văn 9 tập 2 – Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6

1. Đọc lại bài viết của mình theo từng phần Mở bài, Thân bài, Kết bài, tự phân tích để trả lời câu hỏi: Từng phần của bài viết đã đáp ứng được yêu cầu về bố cục của bài nghị luận văn học chưa, đã phù hợp, “trúng” vấn đề cơ bản, cụ thể mà đề bài yêu cầu chưa ?

Quảng cáo

   Trên cơ sở tự phân tích để trả lời câu hỏi này, có thể bổ sung, viết lại một – hai phần để cho nhuần nhuyễn hơn về tri thức, về phương pháp làm bài.

2. Qua lời nhận xét của thầy (cô) giáo khi chấm bài, qua sự hướng dẫn, sửa chữa của thầy (cô) giáo lúc trả bài, em hãy tự xem xét: Các luận điểm trong bài viết của em được sắp xếp, trình bày như thế nào ? Có cách sắp xếp luận điểm, ý kiến nào hay hơn nữa không ? Các luận cứ đã đầy đủ, sinh động chưa ?

   Có thể suy nghĩ về các phương án tổ chức luận điểm, làm sáng tỏ luận điểm khác.

3. Tự phân tích xem bài viết của em đã có ý kiến, nhận xét riêng đến mức nào.

 

   Xem bài viết đã biết xoáy vào trọng tâm, trọng điểm chưa, nên tô đậm thêm ở ý nào, có ý nào mới so với các ý kiến khác không.