Quảng cáo


Luyện tập

Bài tập 1 trang 35 Sách bài tập Sử 9 Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng. Bài tập 1 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9...
Bài 5.2 trang 13 Sách bài tập Lý 9: Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1...
Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A. Bài 5.2 trang 13 Sách bài tập...
Cây lúa trong đời sống người Việt Nam ( Bài 7 ), Nói đến đời sống người Việt Nam thì chúng ta không thể...
Văn thuyết minh lớp 9 - Cây lúa trong đời sống người Việt Nam ( Bài 7 ). Nói đến đời sống người Việt...
Câu 42 trang 12 SBT Toán 9 Tập 1: Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho của x rồi tính
Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho của x rồi tính giá trị của nó. Câu 42 trang 12 Sách Bài Tập...
Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong các kim loại sau, kim loai nào có độ...
Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Bài 15. Tính chất vật...