Quảng cáo

Luyện tập

Bài 32 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1,Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m –...
a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 3 đồng biến?. Bài 32...
Câu 26 trang 11 Sách bài tập Toán 9 tập 2: Giải các hệ phương trình.
Giải các hệ phương trình.. Câu 26 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài 4: Giải hệ phương trình...
Bài 41 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2, Bài 41. Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O)
Bài 41. Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O). Bài 41 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2 - Bài 5....
Bài 4,5 trang 29 Sách bài tập GDCD 9: Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lần nhau vì...
Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lần nhau vì một mục đích tốt đẹp.. Bài 4,5 trang 29...
Soạn bài Tổng kết phần tập làm văn SBT Văn lớp 9 tập 2: Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 105
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Câu 2, 3 phần I, trang 170, SGK.. Soạn...