Quảng cáo

Luyện tập

Hoạt động 4 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Vẽ hai đường thẳng y = x + 1 và...
2.Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Hoạt động 4 trang 53 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:....
Thuyết minh về: Hội An, phố cổ miền Trung: Thị xã Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam trên dải đất miền Trung. Ngày 4/12/1999,...
Văn thuyết minh lớp 9 - Thuyết minh về: Hội An, phố cổ miền Trung.. Thị xã Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam trên...
Câu hỏi Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1 : Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1 . a). Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng...
Bài 18.8 Trang 23 SBT Hóa 9 Trong một loại quặng boxit có 50% nhôm oxit.
Trong một loại quặng boxit có 50% nhôm oxit.. Bài 18.8 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 - Bài 18:...
Bài 19 trang 75 sgk Toán 9 tập 2, Bài 19. Cho một đường tròn tâm O
Bài 19. Cho một đường tròn tâm O. Bài 19 trang 75 sgk Toán lớp 9 tập 2 - Bài 3. Góc nội tiếp ...