Language Focus – Unit 10 trang 74 Anh 9, Hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh 9 phần Language...

Unit 10. Life on Other Planets – Sự sống trên các hành tinh khác – Language Focus – Unit 10 trang 74 SGK Tiếng Anh

Write – Unit 10 trang 88 SGK Tiếng Anh lớp 9, Read the outline of an exposition in columm...

Unit 10. Life on Other Planets – Sự sống trên các hành tinh khác – Write – Unit 10 trang 88 SGK Tiếng Anh lớp

Listen – Unit 9 trang 77 SGK Anh 9, An expert is giving a talk an how to live...

Unit 9. Natural Disaters – Thiên tai – Listen – Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9. An expert is giving a talk

Write – Unit 6 trang 52 SGK Tiếng Anh 9, a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the...

Unit 6. The Environment – Môi trường – Write – Unit 6 trang 52 SGK Tiếng Anh 9. a) Mr. Shat wrote a complaint letter

Speak – Unit 6 trang 49 Anh 9, Try to persuade your partner into doing the following things to...

Unit 6. The Environment – Môi trường – Speak – Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9. Try to persuade your partner into doing

Listen – Unit 2 trang 16 môn Anh 9, You will hear a public announcement about a lost little...

Unit 2. Clothing – Quần áo – Listen – Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh 9. You will hear a public announcement about a

Language Focus – Unit 1 trang 11 SGK Anh 9, 1. Work with a partner. Ask and answer questions...

Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của bạn tâm thư – Language Focus – Unit 1 trang 11 SGK Tiếng

Write – Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9, Imagine you are visitting your relatives or friends in...

Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của bạn tâm thư – Write – Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh

Read – Unit 1 trang 9 SGK Anh 9, Malaysia is one of the countries of the Association of...

Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của bạn tâm thư – Read – Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh

Read – Unit 10 trang 86 Anh 9, Hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh 9 phần Read

Unit 10. Life on Other Planets – Sự sống trên các hành tinh khác – Read – Unit 10 trang 86 SGK Tiếng Anh lớp

Luyện tập

Nhân dịp ngày 20 tháng 11, lớp em có tổ chức cuộc thi viết báo tường. Em hãy viết một bài văn nghị luận...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Nhân dịp ngày 20 tháng 11, lớp em có tổ chức cuộc thi viết báo tường. Em...
Bài 31 trang 124 – Sách giáo khoa Toán 9 tập 2, Bài 31 Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau:
Bài 31 Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau. Bài 31 trang 124 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 -...
Bài 5 – Trang 149 – SGK Hóa 9, Khi xác định công thức các chất hữu cơ A và B, người ta thấy...
Luyện tập rượu etylic axit axetic và chất béo - Bài 5 - Trang 149 - SGK Hóa học 9. Khi xác định công...