Trang chủ Bài học Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài C6 trang 17 sgk vật lí 7, Hãy giải đáp thắc mắc của bé Lan trong câu chuyện kể ở đầu bài.
Bé Lan thấy cái tháp và cái bóng của nó lộn ngược xuống nước vì:
Bài C5 trang 17 sgk môn Lý 7, Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng
C5. Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình 5.5.
Bài C4 trang 16 sgk môn Lý 7, Trên hình 5.4, vẽ một điểm sáng S .
C4. Trên hình 5.4, vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S tới gương.
Bài C3 trang 16 sgk môn Lý 7, Hãy tìm cách kiểm tra xem AA' có vuông góc với MN không
C3. Hãy tìm cách kiểm tra xem AA’ có vuông góc với MN không ; A và A’ có cách đều MN không.
Bài C2 trang 16 sgk vật lí 7, Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất
C2. Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán về độ lớn của ảnh.
Bài C1 trang 15 môn Lý 7, Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn
C1. Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiêm tra dự đoán?
Lý thuyết ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng.
+ Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...