Trang chủ Bài học B- Bài tập tự giải trang 14

B- Bài tập tự giải trang 14

Bài học trong chương trình Sinh 7(SBT)

Mới cập nhật

Hãy tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ I, II, III của tế bào trong sơ đồ hình...
Hướng dẫn trả lời câu 10 trang 88 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 17: Tế bào Câu hỏi: Hãy...
Quan sát hình 17.6a, 17.6b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào?
Hướng dẫn trả lời câu 8, 9 trang 88 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 17: Tế bào Câu...
Xác định chức năng các thành phần của tế bào băng cách nối mỗi thành phần cấu tạo ở cột A với một chức...
Hướng dẫn trả lời câu 7 trang 87 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 17: Tế bào Câu hỏi: Xác...
Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
Hướng dẫn trả lời câu 5, 6 trang 87 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 17: Tế bào Câu...
Hãy cho biết một số hình dạng của tế bào trong hình 17.3
Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 86 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 17: Tế bào Câu hỏi: Hãy...
Quan sát hình 17.2, hãy cho biết kích thước của tế bào. Chúng ta có thể quan sát tế bào bằng những cách nào?...
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 86 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 17: Tế bào Câu hỏi: Quan...