Trang chủ Bài học Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

Bài tập 3 trang 4 VBT sử 7: Nhìn vào tranh Hội chợ ở Đức (tr 5, SGK), em hãy miêu tả cảnh hội...
a) Nhìn vào tranh Hội chợ ở Đức (tr 5, SGK), em hãy miêu tả cảnh hội chợ:
Bài tập 1 trang 3 VBT sử 7: ☐ Thành lập nhiều vương quốc mới của họ như: Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt,
a) Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã tiến hành nhiều việc làm thay đổi bộ mặt của khu vực này. Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời em cho là phù hợp:
Bài 2 trang 5 sgk lịch sử 7?
– Lãnh địa phong kiến là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bàn của thời kì phong kiến phân quyền ờ châu Âu với quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến, là khu vực đất đai rộn
Câu hỏi mục 1 trang 3 lịch sử 7:Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì ?
Khi vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã thành lập nên nhiều vương quốc mới của họ như vương quốc của người Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Vương quốc Tây Gốt,
Sự xuất hiện của các thành thị trung đại: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu.Nhưng từ cuối thế kỉ XI, do hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều, một số th

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...