Trang chủ Bài học Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Hãy trình bày sự đổi thay trong đời sống kinh tế của con người thời kì này so với người thời Hòa Bình –...
Đạt được trình độ cao trong sản xuất, thể hiện ở:– Công cụ sản xuất được cải tiến.– Hai phát minh lớn : thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước. Con ng
Hãy điểm lại những nét mới về công cụ sản xuất và ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim.
Những nét mới về công cụ sản xuất và ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim :– Những nét mới về công cụ sản xuất:+ Loại hình công cụ (nhiều hình dáng và k
Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó ?
Nhận xét về trình độ sản xuất công cụ của con người thời đó :– Loại hình công cụ (nhiều hình dáng và kích cỡ).– Kĩ thuật mài (mài rộng, nhẵn và sắc).
Theo em, phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa như thế nào ?
Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa quan trọng :– Tạo ra nguyên liệu làm công cụ, vật dụng mới khá cứng, có thể thay thế đồ đá.– Đúc được nhiều lo
Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào ?
Theo các nhà khoa học, nước ta là một trong những quê hương của cây lúa hoang xuất hiện từ cách đây khoảng 10.000 năm. Với nghề nông vốn có và với hàng loạt công cụ sản xuất được
Thuật luyện kim được phát minh như thế nào ?
Cuộc sống của người nguyên thủy ngày càng ổn định hơn. Dần dần đã xuất hiện những làng bản đông dân ở các vùng ven sông, đặc biệt là ven các con sông lớn như sông Hồng, sông Mã, s
Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào ?
Những người nguyên thủy trên đất nước ta tiếp tục mở rộng vùng cư trú. Một số đã dừng lại ở các vùng chân núi, thung lũng ven khe, suối.. một số khác thì chuyển xuống các vùng đất
Bài tập 5 trang 33 SBT Lịch Sử 6: Phát minh ra nghề nông trồng lúa nước có ý nghĩa rất quan trọng
Bài tập 5: Theo em, sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng ra sao:

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...