Trang chủ Bài học Bài 12: Đời sống kinh tế văn hóa

Bài 12: Đời sống kinh tế văn hóa

Bài tập 4 trang 34 VBT sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu về nguyên nhân phát triển văn hóa...
Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu về nguyên nhân phát triển văn hóa thời Lý:
Bài tập 5 trang 34 Vở BT Lịch sử lớp 7: ☐ Mình có vảy, thân mập, có sừng ở đầu.
☐ Mình trơn, uốn lượn uyển chuyển như hình ngọn lửa.
Bài tập 3 trang 34 vở bài tập lịch sử 7: Hãy cho biết hai sự kiện lớn thời Lý đánh dấu sự ra...
a) Hãy cho biết hai sự kiện lớn thời Lý đánh dấu sự ra đời của nền giáo dục Đại Việt?
Bài tập 2 trang 33 VBT sử 7: Hãy điền vào cột bên trái nguồn gốc cấu thành các tầng lớp xã hội thời...
Hãy điền vào cột bên trái nguồn gốc cấu thành các tầng lớp xã hội thời Lý tương ứng với cột bên phải:
Bài tập 5 trang 39 bài tập SBT Lịch Sử 7: Năm 1070 Văn miếu được xây dựng, Năm 1075 Nhà Lý mở khoa...
Bài tập 5. Hãy điền sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu trong các thế kỉ XI cho phù hợp với mốc thời gian trong bảng hộ thống dưới đây.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...