Trang chủ Bài học Bài 12. Thế điện cực và nguồn điện hóa học

Bài 12. Thế điện cực và nguồn điện hóa học

Hướng dẫn giải, trả lời 18 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 12. Thế điện cực và nguồn điện hóa học. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Hóa 12 - Chân trời sáng tạo


Bài 12. Thế điện cực và nguồn điện hóa học trang 64, 65, 66 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Cấu tạo và nguyên...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 64: MĐ, TL1, TL2, LT; Câu hỏi trang 65: TL1, TL2, Câu hỏi trang...
Bài tập 6 trang 69 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Dựa vào Bảng 12.1, tính sức điện động chuẩn của các pin điện...
Sức điện động chuẩn của pin: \({\rm{E}}_{{\rm{pin}}}^{\rm{o}} = {\rm{E}}_{\rm{ + }}^{\rm{o}} - {\rm{E}}_ - ^{\rm{o}}\). Trả lời Câu hỏi Bài tập 6 trang...
Bài tập 5 trang 69 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Cho một pin điện hoá được tạo bởi các cặp oxi hoá khử...
Pin Galvani gồm hai điện cực được nối với nhau bằng cầu muối. Khi pin hoạt động. Phân tích, đưa ra lời giải...
Bài tập 4 trang 69 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Khi pin Galvani Zn-Cu hoạt động thì nồng độCu2+ giảm, Zn2+ tăng. B....
Pin Galvani gồm hai điện cực được nối với nhau bằng cầu muối. Khi pin hoạt động. Lời giải bài tập, câu hỏi...
Bài tập 3 trang 69 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Trong pin điện hoá, quá trình khửxảy ra ở cực âm. B. xảy...
Pin Galvani gồm hai điện cực được nối với nhau bằng cầu muối. Khi pin hoạt động. Hướng dẫn giải Câu hỏi Bài...
Bài tập 2 trang 69 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Xác định chiều của các phản ứng hoá học xảy ra giữa các...
Kim loại của cặp oxi hoá - khử có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn có thể khử được cation. Hướng dẫn giải...
Bài tập 1 trang 69 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Cho các kim loại: K, Mg, Al, Ag. Hãy viết các cặp oxi...
Dạng oxi hoá Mn+ và dạng khử M của cùng một kim loại được gọi là cặp oxi hoá . Gợi ý giải...
Câu hỏi Vận dụng trang 69 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Lắp ráp thêm một số pin đơn giản từ các nguyên liệu...
Có thể tự lắp ráp pin đơn giản bằng cách cắm 2 thanh kim loại khác nhau vào quả chanh. Hướng dẫn giải...
Câu hỏi Thảo luận 3 trang 68 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Tìm hiểu và nêu ưu, nhược điểm của pin nhiên liệu,...
Dựa vào thông tin trang 68, sách giáo khoa. Hướng dẫn giải Câu hỏi Thảo luận 3 trang 68 SGK Hóa 12 Chân...
Câu hỏi Thảo luận 2 trang 68 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Hãy nêu một số thiết bị sử dụng acquy mà em...
Acquy đơn giản là acquy chì, gồm bản cực dương bằng PbO2, bản cực âm bằng Pb. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi...