Bài 16. Hợp kim và sự ăn mòn kim loại trang 85, 86, 87 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Thiết bị, vật dụng,...
Phân tích và giải Câu hỏi trang 85: MĐ, TL; Câu hỏi trang 86: TL1, TL2, Câu hỏi trang 87; Câu hỏi trang...
Bài 15. Các phương pháp tách kim loại trang 81, 82, 83 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Sau khi khai thác quặng, cần...
Trả lời Câu hỏi trang 81: MĐ; Câu hỏi trang 82: TL, TL, LT; Câu hỏi trang 83: TL1, TL2; Câu hỏi trang...
Bài 14. Đặc điểm cấu tạo và liên kết kim loại. Tính chất kim loại trang 75, 76, 77 Hóa 12 Chân trời sáng...
Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 75: MĐ, TL, Câu hỏi trang 76; Câu hỏi trang 77: TL1, TL2; Câu hỏi...
Bài 13. Điện phân trang 70, 71, 72 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Khi điện phân, các quá trình trên bề mặt điện...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 70: MĐ, TL1, LT; Câu hỏi trang 71: TL1, TL2; Câu hỏi trang 72:...
Bài tập 3 trang 90 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát chạm tới...
Ăn mòn điện hoá là quá trình ăn mòn kim loại do sự tạo thành pin điện hoá. Vận dụng kiến thức giải...
Bài tập 2 trang 90 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Ăn mòn điện hoá các hợp kim của sắt (gang, thép) trong không...
Ăn mòn điện hoá là quá trình ăn mòn kim loại do sự tạo thành pin điện hoá. Hướng dẫn trả lời Câu...
Bài tập 1 trang 90 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Phân biệt ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá. Ăn mòn...
Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá – khử. Hướng dẫn trả lời Câu Bài tập 1 trang 90 SGK Hóa...
Câu Vận dụng trang 89 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta gắn các...
Phương pháp điện hoá được thực hiện bằng cách nối kim loại cần được bảo vệ với một kim loại. Lời giải bài...
Câu Thảo luận trang 89 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Thực hiện trước Thí nghiệm 2 ở nhà và nêu hiện tượng xảy...
Phương pháp điện hoá được thực hiện bằng cách nối kim loại cần được bảo vệ với một kim loại. Trả lời Câu...
Câu hỏi Luyện tập trang 88 Hóa 12 Chân trời sáng tạo: Một sợi dây đồng được nối với một dây nhôm
Ăn mòn điện hoá là quá trình ăn mòn kim loại do sự tạo thành pin điện hoá. Hướng dẫn giải Câu hỏi...

Mới cập nhật

Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích từ môi trường. B. từ môi trường ngoài cơ...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Lời giải bài tập, câu hỏi 33.1...
Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa chính xác? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả...
Khi bố trí thí nghiệm cần chú ý các điều kiện cần thiết để thu được kết quả chính xác Hướng dẫn trả lời...
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) …...
Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) Trả lời 32.4 - Bài 32. Thực hành:...
Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?
Thực vật có sự thoát hơi nước qua khí khổng Hướng dẫn trả lời 32.3 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân...
Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển nước từ rễ lên thân ở thực vật?
Nước được vận chuyển theo mạch gỗ từ rễ lên thân Lời giải bài tập, câu hỏi 32.2 - Bài 32. Thực hành:...
Cắt một cành hoa hồng trắng rồi cắm vào cốc nước pha màu tím. Sau một thời gian, cánh hoa sẽ có màu gì?
Nước và các chất khoáng được hút vào vận chuyển lên phía trên nhờ mạch gỗ Trả lời 32.1 - Bài 32. Thực...