Trang chủ Bài học Bài 14. Thân dài ra do đâu

Bài 14. Thân dài ra do đâu

Hãy giải thích các cách làm Khi trồng cây ngắt ngọn, tỉa cảnh Sinh 6 trang 47
– Khi trồng đậu, bông, cà phê trước khi ra hoa tạo quả người ta thường ngắt ngọn
Bài 1, 2 trang 47 SGK Sinh 6: Bài 14. Thân dài ra do đâu
Câu 1. Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào.
Lý thuyết thân dài ra do đâu: Bài 14. Thân dài ra do đâu
Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
Câu hỏi bài tập 5 trang 47 Sinh 6: Bài 14. Thân dài ra do đâu
Em tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...