Trang chủ Bài học Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp trang 45 ghi thêm các cây mà em quan sát được
Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em quan sát được.
Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây? Sinh 6 trang 43 Bài 13
Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định:
Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân: Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
Thân cây gồm : thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.
Bài 1, 2, 3 trang 45 Sinh 6: Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
Câu 1. Thân cây gồm những bộ phận nào ?
Câu hỏi bài tập 4 trang 47 môn Sinh 6: Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
Các em quan sát cây trong vườn, xác định chúng thuộc loại thân nào. 

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...