Trang chủ Bài học Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Câu 127 trang 35 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Tính khối lượng thóc thu hoạch được ở thửa thứ
Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng \({1 \over 4}\); 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính khối lư
Câu 126 trang 34 Sách bài tập Toán Lớp 6 tập 2: Tính số học sinh giỏi của lớp.
Một lớp có 45 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm \({7 \over {15}}\) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng \({5 \over 8}\) số học sin
Câu 124 trang 34 SBT Toán lớp 6 tập 2: Hỏi quả cam nặng bao nhiêu?
Một quả cam nặng 300g. Hỏi \({3 \over 4}\) quả cam nặng bao nhiêu?
Câu 125 trang 34 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?
Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn \({4 \over 9}\) số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?

Quảng cáo

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...