Trang chủ Bài học Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện

Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện

Hướng dẫn giải, trả lời 7 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Tin học 3 - Kết nối tri thức


Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện SGK Tin học 3 Kết nối tri thức trang 67-70:
Giải bài Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện SGK Tin học 3 - Kết nối tri thức - Chủ...
Em hãy chuyển mỗi câu sau đây thành cách nói "Nếu. . . thì. . .câu hỏi Luyện tập trang 69 - 70 SGK...
Nếu <điều kiện xảy ra> thì <thực hiện việc> Lời giải bài tập, câu hỏi luyện tập Bài 15. Công việc được thực...
Hôm nay là chủ nhật, Khoa dự định buổi chiều sẽ đá bóng cùng các bạn.
Sử dụng cách nói “Nếu … thì…. ” để diễn đạt một việc có được thực hiện hay không tùy thuộc vào một...
Em hãy ghép mỗi mục ở cột A với một mục thích hợp ở cột B để được câu "Nếu. . . thì. ....
Nếu <điều kiện xảy ra> thì <thực hiện việc> Hướng dẫn trả lời câu hỏi mục 2 Bài 15. Công việc được thực...
Em hãy quan sát hai tình huống sau và trả lời câu hỏi: Quan sát hai tình huốngChuẩn bị đi học, em thấy trời...
Quan sát hai tình huống Vận dụng kiến thức giải hoạt động 1 Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện,...
Em hãy ghép mỗi mục ở cột A với một mục thích hợp ở cột B. Dựa vào kiến thức đã học và sự...
Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết bản thân Giải và trình bày phương pháp giải câu hỏi mục 1...
Em hãy hướng dẫn các bạn phân loại rác thành ba loại như Hình 85 bằng cách nói "Nếu. . . thì. . .
Nếu <điều kiện xảy ra> thì <thực hiện việc> Phân tích, đưa ra lời giải vận dụng Bài 15. Công việc được thực...