Trang chủ Bài học Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính

Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Tin học 3 - Kết nối tri thức


Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính SGK Tin học 3 Kết nối tri thức
Giải bài Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính SGK Tin học 3 - Kết nối tri...
Em hãy đọc đoạn hội thoại trên và cho biết:Ba bạn An, Minh, Khoa cần tạo ra sản phẩm gì?
Đọc đoạn hội thoại Vận dụng kiến thức giải hoạt động 1 Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của...
Trong các việc nhỏ để xây dựng bài trình chiếu ở trên, việc nào cần sử dụng máy tính?
Dựa vào kiến thức trong hình 87 để trả lời Phân tích, đưa ra lời giải câu hỏi mục1 Bài 16. Công việc...
Em hãy ghép mỗi mục ở cột A với mục thích hợp ở cột B. Dựa vào kiến thức đã học trong bài
Dựa vào kiến thức đã học trong bài Hướng dẫn trả lời luyện tập Bài 16. Công việc của em và sự trợ...
Trò chơi: Em làm rô bốt. Chuẩn bị: Vẽ một lưới hình vuông (mỗi chiều 5 ô) trên sàn và đánh dấu ô vuông...
Công việc nhặt đồ vật được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải được sắp...