Trang chủ Bài học Bài 16: Anh em thuận hoà (Cánh diều)

Bài 16: Anh em thuận hoà (Cánh diều)

Trả lời câu hỏi trang 127 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài 16 Anh em thuận hoà
Câu 1. Quan sát một bức tranh về tình cảm anh, chị, em. Đặt tên cho bức tranh đó

Mới cập nhật

Giải bài 2 trang 93 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Cho các sinh vật sau: trùng roi, cây bắp cải, cây ổi, con...
Lời giải bài 2 trang 93 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn bào và...
Giải bài 1 trang 93 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ lại hình bên và hoàn thành các yêu cầu Điền những điểm...
Lời giải bài 1 trang 93 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn bào và...
Vẽ lại bảng và xác định các cơ thể đơn bào, đa bào bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 93 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn...
Em hãy nêu điểm khác về số lượng tế bào giữa cơ thể sinh vật trong hình 19.1 và hình 19.2. Từ đó hãy...
Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 93 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn...
Trong thực tế, em có quan sát được trùng roi và vi khuẩn bằng mắt thường không? Tại sao?
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 92 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn...
Hãy chỉ ra đặc điểm chung nhất của các cơ thể trong hình 19.1a, 19.1b
Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 92 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn...