Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Trả lời câu hỏi trang 127 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều:...

Trả lời câu hỏi trang 127 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài 16 Anh em thuận hoà...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 127 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài 16 Anh em thuận hoà

Câu 1. Quan sát một bức tranh về tình cảm anh, chị, em. Đặt tên cho bức tranh đó

– Tranh 1: Anh sưởi ấm cho em

– Tranh 2: Chị buộc tóc cho em

– Tranh 3: Hai chị em chơi trò thổi bóng

– Tranh 4: Chị kể chuyện cho em nghe

Câu 2. Giới thiệu tranh, ảnh em bé (anh, chị) trong gia đình

Gợi ý:

Quảng cáo

– Đó là tranh, ảnh em bé hay anh, chị của em?

– Em bé (anh, chị) là con trong gia đình hay con của cô (chú, bác)?

– Em bé (anh, chị) bao nhiêu tuổi?

Trả lời: 

Ví dụ:

– Đó là một bức tranh về chị gái

– Chị gái chính là chị ruột trong gia đình em

– Năm nay chị gái em tròn 10 tuổi