Trang chủ Bài học Bài 20. Nước đại việt thời lê sơ (1428 – 1527)

Bài 20. Nước đại việt thời lê sơ (1428 – 1527)

Bài tập 11 trang 60 vở bài tập lịch sử 7: Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)
Trong số các vua thuộc các triều đại phong kiến nước ta, vua Lê Thánh Tông là một hoàng đế anh minh, tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực (kinh tế, chính trị, quân sự, thơ văn…)
Bài tập 12 trang 61 VBT sử 7: Ngô Sĩ Liên và Lương Thế Vinh đã có những đóng góp trên lĩnh vực nào?...
Ngô Sĩ Liên và Lương Thế Vinh đã có những đóng góp trên lĩnh vực nào? Điền tiếp vào các khung trống sau:
Bài tập 9 trang 59 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Chùa Một Cột (Hà Nội).
Nghệ thuật kiến trúc thời Lê sơ biểu hiện rõ nét ở những công trình nào? Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng:
Bài tập 10 trang 60 VBT sử 7: Nguyễn Trãi được nhân ta suy tôn trên những lĩnh vực nào? Hãy điền tiếp vào...
a) Nguyễn Trãi được nhân ta suy tôn trên những lĩnh vực nào? Hãy điền tiếp vào ô trống những nhận định về Nguyễn Trãi?
Bài tập 8 trang 59 VBT sử 7: Thời Lê sơ, văn thơ chữ Hán vẫn chiếm ưu thế. Tuy vậy, văn thơ chữ...
Thời Lê sơ, văn thơ chữ Hán vẫn chiếm ưu thế. Tuy vậy, văn thơ chữ Nôm cũng khá phát triển, giữ một vị trí quan trọng.
Bài tập 6 trang 58 VBT sử 7:
Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp nào? Hãy nêu đặc điểm của những giai cấp đó:

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...