Trang chủ Bài học Bài 23. Kinh tế văn hoá thế kỉ XVI – XVIII

Bài 23. Kinh tế văn hoá thế kỉ XVI – XVIII

Bài tập 6 trang 67 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Sự phát triển của thơ Nôm, truyện Nôm.
Đặc điểm nổi bật của văn học, nghệ thuật thế kỉ XVI – XVIII là gì? Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là sai:
Bài tập 5 trang 66 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Xóa bỏ chữ Hán và chữ Nôm.
Một sự kiện văn hóa lớn ở thế kỉ XVII là sự ra đời của chữ Quốc Ngữ theo mẫu tự Latinh. Sự kiện này có ý nghĩa gì?
Bài tập 3 trang 66 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Đại Việt có vùng ven biển dài, thuận lợi cho thuyền buôn...
Một điểm nổi bật của tình hình kinh tế nước ta thế kỉ XVI – XVIII là sự phát triển của ngoại thương, vậy nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển đó?
Bài tập 1 trang 65 vở bài tập lịch sử 7:  
Lập bảng so sánh tình hình nông nghiệp và đời sống của nông dân ở Đàng Ngoài và Đàng Trong các thế kỉ XVI – XVIII:
Bài tập 2 trang 65 VBT sử 7: Thủ công nghiệp
Trình bày ngắn gọn những biểu hiện chính nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp các thế kỉ XVI – XVIII:
Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ: Bài 23. Kinh tế văn hoá thế kỉ XVI – XVIII
Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai) lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn.
Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này (thế kỉ XVII – XVIII) phát triển cao ?
Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao ?
Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các...
Điểm nổi bật ở các thế kỉ này là sự phục hồi và phát triển của nghệ thuật dân gian. Nhiều khách nước ngoài đến nước ta thế kỉ XVII còn được xem biểu diễn múa trên dây, múa đèn và

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...