Trang chủ Bài học Bài 27. Ngô quyền và chiến thắng bạch đằng năm 938

Bài 27. Ngô quyền và chiến thắng bạch đằng năm 938

Bài tập 6 trang 67 VBT Lịch Sử 6: Chúng ta có trách nhiệm gì đối với những nơi làm đền thờ tưởng nhớ...
a) Em thấy việc nhân dân ta xây dựng đền thờ: Các vua Hùng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phùng Hưng, Ngô Quyền,… nói lên điều gì?
Bài tập 4 trang 66 Vở BT Sử lớp 6: Em cùng nhóm bạn học, trao đổi để tìm ra nguyên nhân thắng lợi,...
Em cùng nhóm bạn học, trao đổi để tìm ra nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
Bài tập 5 trang 66 vở bài tập lịch sử 6: Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Làm thế nào để đóng cọc bằng gỗ cứng (lim, sến, táu…), đầu cọc lại bịt sắt nhọn xuống lòng sông, cọc to lớn hơn cột nhà, dài 5 – 7m. Đóng thế nào để giữ đầu cọc không bị tòe
Bài tập 1 trang 65 Vở BT Sử lớp 6: Năm 937, Kiều Công Tiễn giết hại Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết...
Năm 937, Kiều Công Tiễn giết hại Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ, lại cầu cứu nhà Nam Hán đem quân sang hợp sức chống lại Ngô Quyền.
Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?
Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?
Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai?
Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai?
Trình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.
Diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng :– Năm 938, quân Nam Hán kéo vào bờ biển nước ta, lúc này nước triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua rút
Vì sao nói Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta
Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì:Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc,

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...