Trang chủ Bài học Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sinh lớp 6 (sách cũ)


Câu hỏi Sinh 6 bài 27: Ghép mắt gồm những bước nào?
Ghép mắt gồm những bước nào?  trang 90 - Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người. Bước 1: Rạch vỏ gốc ghép. Bước 2:...
Chiết cành là gì? Quan sát hình H27.2 trang 89 sinh học 6
Chiết cành là gì - trang 89: Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người. Chiết cành là làm cho cành ra rễ...
Hãy cho biết giâm cành là gì? Sinh học 6 trang 89: Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người
Hãy cho biết giâm cành là gì - trang 89: Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người. Sau một thời gian đoạn...
Lý thuyết sinh sản sinh dưỡng do người: Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người
Lý thuyết sinh sản sinh dưỡng do người: Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người. Giâm cành là cắt một đoạn cành...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 91 Sinh 6: Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người
Bài 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Sinh 6: Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người. Câu 1. Tại sao cành...