Trang chủ Bài học Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật

Bài 3 trang 12 SGK Sinh học 6: Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải...
Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?
Nhận xét về hiện tượng và Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật- Sinh 6 Trang 11
Dùng ký hiệu + (có) hoặc – (không) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp.
Bài 1, 2, 3 trang 12 SGK Sinh 6: Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật
Câu 1. Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Mới cập nhật

Bài 6 trang 17 SBT toán 7 Chân trời sáng tạo: Lớp 7A có 6 bạn làm vệ sinh xong lớp học hết 3...
Giải bài 6 trang 17 SBT toán 7 - Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch Lớp 7A có...
Bài 3 trang 16 SBT toán 7 Chân trời sáng tạo: Có 30 công nhân với năng suất làm việc như nhau xây một...
Giải bài 3 trang 16 SBT toán 7 - Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch Có 30 công...
Bài 4 trang 17 SBT toán 7 Chân trời sáng tạo: Đội sản xuất Công Nông dùng m máy cày (có cùng năng suất)...
Giải bài 4 trang 17 SBT toán 7 - Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch Đội sản xuất...
Bài 2 trang 16 SBT toán 7 Chân trời sáng tạo: Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch với nhau:
Giải bài 2 trang 16 SBT toán 7 - Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch Cho hai đại...
Bài 12 trang 13 SBT toán 7 Chân trời sáng tạo: Cho biết mỗi lít nước tương có khối lượng 1,2 kg.
Giải bài 12 trang 13 SBT toán 7 - Chân trời sáng tạo - Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận Cho biết mỗi...
Bài 1 trang 16 SBT toán 7 Chân trời sáng tạo: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và...
Giải bài 1 trang 16 SBT toán 7 - Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch Cho hai đại...