Trang chủ Bài học Bài 4: Trung quốc thời phong kiến

Bài 4: Trung quốc thời phong kiến

Bài tập 9 trang 11 VBT sử 7: Nêu những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến:
Nêu những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến:
Bài tập 8 trang 10 Vở BT Lịch sử lớp 7: ☐ Nông nghiệp phát triển kèm theo tô thuế nặng nề.
Thời Minh – Thanh nhiều nhân tố làm cho mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dần dần xuất hiện ở Trung Quốc. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng:
Bài tập 6 trang 10 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Xóa bỏ hoặc miễn giảm các loại thuế, sưu dịch nặng nề.
Để ổn định đời sống của nhân dân, nhà Tống đã thi hành một số chính sách quan trọng. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là sai:
Bài tập 3 trang 8 VBT sử 7: Các vua nhà Hán đã thi hành một số chính sách khác với nhà Tần. Hãy...
Các vua nhà Hán đã thi hành một số chính sách khác với nhà Tần. Hãy kể tên các chính sách đó về các mặt sau:
Bài tập 4 trang 8 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Cử người thân tín đi cai quản các địa phương.
a) Nhà Đường củng cố bộ máy nhà nước bằng nhiều biện pháp. Hãy đánh dấu x vào các ô trống đầu câu mà em cho là sai:
Bài tập 1 trang 7 VBT sử 7: ☐ Hạ, Thương.
a) Thời cổ đại, Trung Quốc đã trải qua các triều đại nào? Hãy đánh dấu x vào ô trống mà em cho là đúng:
Bài tập 2 trang 8 vở bài tập lịch sử 7: ☐ Chia nước thành các quận, huyện để cai trị.
Trong quá trình xây dựng đất nước, vua nhà Tần đã thi hành nhiều chính sách quan trọng. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là sai:

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...