Trang chủ Bài học Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Bài tập 5 trang 13 VBT sử 7: Ấn Độ là một quốc gia có nhiều tôn giáo. Trong các tôn giáo dưới đây,...
Ấn Độ là một quốc gia có nhiều tôn giáo. Trong các tôn giáo dưới đây, tôn giáo nào được ra đời ở Ấn Độ? Hãy đánh dấu x vào ô trống:
Bài tập 3 trang 12 VBT sử 7: Tại sao nói vương triều Gúp – ta là thời kì phát triển của chế độ...
Tại sao nói vương triều Gúp – ta là thời kì phát triển của chế độ phong kiến ở miền Bắc Ấn Độ cả về kinh tế, xã hội và văn hóa? Hãy nêu các biểu hiện đó qua các mặt:
Bài tập 4 trang 13 vở bài tập lịch sử 7: Văn học
Ấn Độ là nước có nền văn hóa lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại. Hãy nêu một vài thành tựu chính về:
Bài tập 1 trang 11 VBT sử 7: Nhà nước Ma-ga-đa được hình thành như thế nào?
Nhà nước Ma-ga-đa được hình thành như thế nào?
Bài tập 2 trang 12 vở bài tập lịch sử 7: Lập bảng thống kê các triều đại phong kiến Ấn Độ: Gúp-ta, Hồi...
Lập bảng thống kê các triều đại phong kiến Ấn Độ: Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn theo các nội dung sau:
Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hoá ?
Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hoá ?
Hãy kể tên những tác phẩm văn học nổi tiếng của Ấn Độ mà em biết
Hãy kể tên những tác phẩm văn học nổi tiếng của Ấn Độ mà em biết.
Em hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ
Em hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ.
Ấn Độ thời phong kiến – Sử 7: Thời kì Vương triều Gúp-ta là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển của...
Thời kì Vương triều Gúp-ta là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc Ân Độ cả về mặt kinh tế – xã hội và văn hoá. Vào thời gian này, người Ấn Độ đã biết sử

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...