Trang chủ Bài học Bài 5. Trồng hoa – cây cảnh trong chậu

Bài 5. Trồng hoa – cây cảnh trong chậu

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 5. Trồng hoa – cây cảnh trong chậu. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 4 - Kết nối tri thức


Bài 5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 24, 25, 26 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Em hãy sử dụng các...
Hướng dẫn giải bài 5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 24, 25, 26 SGK Công nghệ 4 Kết nối tri thức....
Quan sát Hình - Kể tên các vật liệu, vật dụng và dụng cụ cần thiết để trồng hoa, cây cảnh trong chậu
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi mục 1 Khám phá...
Em hãy mô tả các bước trồng một loại hoa, cây cảnh trong chậu mà em biết
Dựa vào kiến thức đã học và kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Hướng dẫn giải Câu hỏi mục 1...
Em hãy sử dụng các thẻ gợi ý dưới đây và sắp xếp đúng thứ tự các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu
Dựa vào thẻ gợi ý và kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Gợi ý giải Câu hỏi mục 1 Khám...