Trang chủ Bài học Bài 6. Chăm sóc hoa – cây cảnh trong chậu

Bài 6. Chăm sóc hoa – cây cảnh trong chậu

Hướng dẫn giải, trả lời 8 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 6. Chăm sóc hoa – cây cảnh trong chậu. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 4 - Kết nối tri thức


Bài 6. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 27, 28, 29, 30, 31 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Quan sát...
Vận dụng kiến thức giải bài 6. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 27, 28, 29, 30, 31 SGK Công nghệ...
Quan sát Hình 7 và nêu tên những công việc chăm sóc hoa, cây cảnh phù hợp với từng ảnh
Quan sát hình 7 và dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Hướng dẫn giải Câu hỏi mục 4...
Em hãy chia sẻ với bạn cách bón phân cho một loại hoa, cây cảnh mà em biết. Dựa và kiến thức thực tế...
Dựa và kiến thức thực tế hoặc trên internet, . Hướng dẫn giải Câu hỏi mục 3 Vận dụng - Bài 6....
Tại sao phải cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho cây? Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Phải...
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Trả lời Câu hỏi mục 4 TH - Bài 6. Chăm...
Hãy chia sẻ với bạn một số cách tưới nước cho hoa, cây cảnh mà em biết
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời Trả lời Câu hỏi mục 2 TH - Bài 6. Chăm sóc hoa...
Thảo luận với bạn và cho biết vì sao phải bón phân cho hoa, cây cảnh?
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi mục 3 Sáng tạo ...
Em hãy sử dụng các thẻ dưới đây để gọi tên các cách tưới nước cho hoa, cây cảnh trong Hình 4 cho phù...
Dựa vào hình 4 để trả lời câu hỏi Lời giải Câu hỏi mục 2 Khám phá - Bài 6. Chăm sóc...
Quan sát Hình 2, nêu các cách cung cấp đủ ánh sáng cho hoa, cây cảnh trồng trong nhà phù hợp với các ảnh...
Quan sát hình 2 để trả lời câu hỏi Hướng dẫn giải Câu hỏi mục 1 Khám phá - Bài 6. Chăm...