Trang chủ Bài học Bài 55: Phenol

Bài 55: Phenol

Bài 8.39 trang 67 SBT Hóa 11 Nâng cao: Nếu cho 14,00 g X tác dụng với dd brom thì có bao nhieey gam...
Hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic. Cho 14,00 g hỗn hợp tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc).
Bài 8.37 trang 67 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 55. Phenol
Dẫn xuất benzen có 1 nguyên tử oxi lại tác dụng với dd NaOH phải là phenol. Các đồng phân phenol có công thức phân tử \({C_8}{H_{10}}O\):
Bài 8.38 trang 67 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Tính khối lượng kết tủa X thu được khi cho 23,5 g phenol...
Nhỏ dd axit nitric vào dd phenol bão hòa trong nước và khuấy đều, thấy có kết tủa màu vàng X, công thức phân tử \({C_6}{H_3}{N_3}{O_7}\)
Bài 8.35 trang 66 SBT Hóa 11 Nâng cao: Mẩu phenol hầu như không đổi vì phenol rất ít tan trong nước ở điều...
– Mẩu phenol hầu như không đổi vì phenol rất ít tan trong nước ở điều kiện thường.
Bài 8.36 trang 67 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Bài 55. Phenol
Khi cho phenol vào dung dịch NaOH thấy phenol tan. Sục khí \(C{O_2}\) vào dung dịch lại thấy phenol tách ra.Điều đó chứng tỏ
Quảng cáo


Câu 1 trang 232 Hóa học lớp 11 Nâng cao, Khi thay nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nhóm OH thì được dẫn xuất...
Khi thay nguyên tử H của hiđrocacbon bằng nhóm OH thì được dẫn xuất hiđroxi. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi định nghĩa sau:
Câu 6 trang 233 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy tính thành phần phần tẳm của hỗn hợp ban đầu.
Cho từ từ nước brom vào hỗn hợp gồm phenol và stiren đến khi ngừng mất mày thì hết 300,0 g dung dịch nước brom nồng độ 3,2%. Để trung hòa hỗn hợp thu được cần 14,4 ml dùng dịc

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...