Trang chủ Bài học Bài tâp cuối Chương 1 – Dao động cơ

Bài tâp cuối Chương 1 – Dao động cơ

Bài I.14 trang 17 Sách bài tập Vật Lý 12: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc
I.14.  Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc \(\alpha\)0.tại một nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,0
Bài I.15 trang 17 Sách bài tập Vật Lý 12: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thờ gian 31,4...
I.15. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thờ gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm đi
Bài I.13 trang 17 Sách bài tập Vật Lý 12: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ...
I.13.  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +510-6 C, được coi là điên tích điểm. Con lắc da
Bài I.12 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc là
I.12. Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc là 2\(\pi\) rad/s, có biên đô lần lươt 2 cm và 4 cm, có pha ban đầu lần lươt là \({\pi  \over 6}\)và\
Bài I.10 trang 16 SBT Vật Lý 12: Một con lắc lò xo dao động theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ...
I.10. Một con lắc lò xo dao động theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ cứng 100 N/m ; vật có khối lượng 1,00 kg. Bỏ qua ma sát. Tại t = 0 vật được kéo ra khỏi vị trí
Bài I.11 trang 16 Sách bài tập Vật Lý 12: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1, l2 và có...
I.11.Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1, l2 và có chu kì lần lượt là  T1, T2 tại một nơi có gia tốc rơi tự do

Quảng cáo
Bài I.7, I.8, I.9 trang 15 Sách bài tập Vật Lý 12: Một vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là...
I.7. Một vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là 31,4 cm/s. Lấy \(\pi\) =3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là
Bài I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6 trang 15 SBT Vật Lý 12: Nói về một chất điểm dao động điều hoà, phát
I.1.   Nói về một chất điểm dao động điều hoà, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...