Trang chủ Bài học Bài tập đọc hiểu: À ơi tay mẹ trang 17 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Bài tập đọc hiểu: À ơi tay mẹ trang 17 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Bài tập đọc hiểu: À ơi tay mẹ trang 17 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều


Hãy thiết kế một tấm bưu thiếp và ghi những lời em muốn dành tặng mẹ sau khi học xong bài thơ À ơi...
Em có thể thiết kế bưu thiếp bằng cách vẽ, cắt dán, . . . theo ý tưởng riêng. Hướng dẫn Câu hỏi...
Đọc bài thơ Tóc của mẹ tôi (Phan Thị Thanh Nhàn), chỉ ra những điểm giống nhau giữa bài thơ này và bài thơ...
Đọc 2 bài thơ Tóc của mẹ tôi và À ơi tay mẹ trong SGK để tìm ra điểm giống. Trả lời Câu...
Hãy chỉ ra các tiếng được gieo vần với nhau trong khổ thơ sau. Vần nào là vần chân? Vần nào là vần lưng?
Đọc và chỉ ra các tiếng được gieo vần. Soạn Câu hỏi 1 Bài đọc hiểu: À ơi tay mẹ SBT trang 17...
(Câu hỏi 4, SGK) “Bàn tay mang phép nhiệm mầu / Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi.” Em có đồng ý với...
Đọc bài thơ À ơi tay mẹ trong SGK. Hướng dẫn Câu hỏi 4 Bài đọc hiểu: À ơi tay mẹ SBT trang...
Bài tập đọc hiểu: À ơi tay mẹ trang 17 SBT Văn 6 - Cánh diều: Hãy chỉ ra các tiếng được gieo vần...
Trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bài tập đọc hiểu: À ơi tay mẹ trang 17 Sách bài tập...