Trang chủ Bài học Bài 2: Thơ

Bài 2: Thơ

Hướng dẫn giải, trả lời 21 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 2: Thơ. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều


Nhận xét cách gieo vần lục bát trong câu: “Áo tơi qua buổi cày bừa / Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm
Đọc văn bản trong SGK và nêu nhẫn xét. Hướng dẫn Câu hỏi 5 Bài đọc hiểu: Về thăm mẹ SBT trang 19...
Hãy chọn và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong một bài ca dao
Đọc bài ca dao trong SGK và nêu tác dụng của biện pháp tu từ. Hướng dẫn Câu hỏi 2 Bài đọc hiểu:...
Hãy sưu tầm một bài thơ lục bát hay viết về người mẹ. Gợi ý sưu tầm bài thơ lục bát viết về người...
Gợi ý sưu tầm bài thơ lục bát viết về người mẹ: Mẹ ốm (Trần Đăng Khoa). Giải Câu hỏi 2 Bài tập...
(Bài tập 2a,) Ghi vào vở dòng bát sao cho phù hợp nội dung, vần nhịp và luật bằng trắc. Con đường rợp bóng...
Cần dựa vào nội dung của dòng thứ nhất (dòng lục) để xác định nội dung cho dòng thứ hai. Gợi ý giải...
Biện pháp tu từ ẩn dụ được xây dựng dựa trên cơ sở so sánh ngầm giữa những sự vật, sự việc nào?
Đọc và xác định. Hướng dẫn Câu hỏi 3 Bài tập tiếng Việt SBT trang 20 Ngữ văn 6 Cánh diều - Bài...
Cách dùng các từ in đậm trong những câu dưới đây có gì khác cách dùng bình thường?
Chỉ ra nét tương đồng giữa các cảm giác được biểu thị bởi các ẩn dụ (mỏng, đẫm, ướt. Gợi ý giải -...
Tìm ẩn dụ và tác dụng của ẩn dụ với việc miêu tả sự vật và biểu cảm:”Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng...”
Đọc và xác định. Giải Câu hỏi 1 Bài tập tiếng Việt SBT trang 20 Ngữ văn 6 Cánh diều - Bài tập...
Tìm biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng trong khổ thơ "Anh đội viên nhìn Bác...
Đọc và xác định. Hướng dẫn Câu hỏi 2 Bài tập tiếng Việt SBT trang 20 Ngữ văn 6 Cánh diều - Bài...
Người con nhìn thấy những gì trong ngôi nhà của mẹ, theo trật tự nào?
Đọc lại bài thơ, chú ý đến các hình ảnh về ngôi nhà của mẹ. Soạn văn Câu hỏi 6 Bài đọc hiểu:...
Tìm và giới thiệu một bài viết về hình ảnh người mẹ trong ca dao để hiểu sâu hơn các bài ca dao về...
Tìm đọc trong sách, báo và trên internet. Hướng dẫn Câu hỏi 4 Bài đọc hiểu: Ca dao Việt Nam SBT trang 20...