Trang chủ Bài học Châu Á

Châu Á

Bài 1 trang 105 Địa 5, Dựa vào quả Địa cầu và hình 1, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn...
Dựa vào quả Địa cầu và hình 1, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn của châu Á.
Bài 2 trang 105 SGK Địa 5, Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên a...
Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên a châu Á.
Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.
Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.
Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất.
Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất.

Bài học trong chương trình Địa 5

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...