Trang chủ Bài học Châu Á

Châu Á

Bài 1 trang 105 Địa 5, Dựa vào quả Địa cầu và hình 1, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn...
Dựa vào quả Địa cầu và hình 1, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn của châu Á.
Bài 2 trang 105 SGK Địa 5, Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên a...
Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên a châu Á.
Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.
Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.
Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất.
Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất.

Bài học trong chương trình Địa 5

Mới cập nhật

Giải bài 3 trang 10 Toán 7 tập 2: Tìm hai số x, y biết rằng
Giải bài 3 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 2 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau...
Giải bài 2 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 1 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các...
Giải bài 1 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 10.25 Toán 7: Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình...
Giải bài 10.25 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.24 Toán 7: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều...
Giải bài 10.24 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.23 Toán 7: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 4 m và chiều cao...
Giải bài 10.23 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...