Trang chủ Bài học Châu Á (tiếp theo)

Châu Á (tiếp theo)

Bài 3 trang 107 SGK Địa 5, Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo ?
Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo ?
Với khí hậu như vậy, Đông Nam Á chủ yếu có loại rừng gì ?
Với khí hậu như vậy, Đông Nam Á chủ yếu có loại rừng gì ?
Bài 1 trang 107 SGK Địa 5, Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào ? Tại sao ?
Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào ? Tại sao ?
Bài 2 trang 107 SGK Địa 5, Dựa vào hình 5, cho biết: – Cây bông và cây lúa gạo được trồng ở những nước...
Dựa vào hình 5, cho biết:– Cây bông và cây lúa gạo được trồng ở những nước nào ?– Tên các nước sản xuất nhiều ô t
Dựa vào hình 5, cho biết sự phân bố của một số ngành sản xuất chính của châu Á.
Dựa vào hình 5, cho biết sự phân bố của một số ngành sản xuất chính của châu Á.
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...