Trang chủ Bài học Chủ đề 1: Sắc màu âm thanh

Chủ đề 1: Sắc màu âm thanh

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 1: Sắc màu âm thanh. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Vận dụng - Sáng tạo trang 12 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Nghe và vỗ tay mạnh – nhẹ theo hình...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1, 2, 3 vận dụng - Sáng tạo trang 12 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối...
Đọc nhạc trang 10 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Tên nốt trong bài đọc nhạc. tên các nốt nhạc
Câu 1, 2, 3, 4, Câu hỏi Phân tích và giải Đọc nhạc trang 10 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri...
Thường thức âm nhạc trang 8 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Trong câu chuyện Ước mơ của bạn Đô, nhạc cụ...
Trả lời Câu 1, 2 thường thức âm nhạc trang 8 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức - Chủ đề...
Hát Dàn nhạc trong vườn trang 6 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Dàn nhạc trong vườn được cất lên bởi tiếng...
Lời Giải Câu 1, 2, 3, 4, Câu hỏi 1, Câu hỏi 2 hát Dàn nhạc trong vườn trang 6 SGK Âm nhạc...
Câu hỏi mở đầu trang 5 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Kể tên các nhạc cụ mà em biết
Dựa vào hiểu biết cá nhân của em. Giải và trình bày phương pháp giải câu hỏi mở đầu trang 5 SGK Âm...