Trang chủ Bài học Chủ đề 4: Tuổi thơ

Chủ đề 4: Tuổi thơ

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 4: Tuổi thơ. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Nhạc cụ trang 29 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Gõ theo hình tiết tấu Gõ đệm bài hát Chú chim nhỏ...
Lời Giải Câu 1, 2 nhạc cụ trang 29 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức - Chủ đề 4: Tuổi...
Nghe nhạc Múa sư tử thật là vui trang 28 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Nghe và vận động cơ thể...
Nghe và vận động. Trả lời nghe nhạc Múa sư tử thật là vui trang 28 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối...
Hát: Chú chim nhỏ dễ thương trang 26 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Trong lời ca bài hát, chú chim nhỏ...
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 hát: Chú chim nhỏ dễ thương trang 26 SGK Âm nhạc 2 -...
Câu hỏi mở đầu trang 25 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Quan sát bức tranh dưới đây và cho biết các...
Quan sát bức tranh. Phân tích và lời giải câu hỏi mở đầu trang 25 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri...