Trang chủ Bài học Chủ đề 3: Mái trường thân yêu

Chủ đề 3: Mái trường thân yêu

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 3: Mái trường thân yêu. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Vận dụng - Sáng tạo trang 24 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Và vỗ tay mạnh – nhẹ theo hình tiết...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1, 2, 3 vận dụng - Sáng tạo trang 24 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối...
Nghe nhạc trang 23 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Nghe và vận động theo nhịp điệu bài hát Vui đến trường
Nghe nhạc và vận động theo nhịp. Phân tích và lời giải nghe nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối...
Đọc nhạc Bài số 2 trang 22 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Tên nốt trong bài đọc nhạc : các nốt...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2, 3, 4, Câu hỏi Đọc nhạc Bài số 2 trang 22 SGK Âm nhạc...
Hát: Học sinh lớp Hai chăm ngoan trang 20 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Bài hát Học sinh lớp Hai chăm...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2, 3, 4, Câu hỏi 1, Câu hỏi 2 hát: Học sinh lớp Hai chăm...