Trang chủ Bài học Chủ đề 2: Nhịp điệu bạn bè

Chủ đề 2: Nhịp điệu bạn bè

Hướng dẫn giải, trả lời 10 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 2: Nhịp điệu bạn bè. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Câu hỏi 5 Nhà ga âm nhạc trang 17 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Em thích các hoạt động âm nhạc...
Cảm nhận của em. Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 Nhà ga âm nhạc trang 17 SGK Âm nhạc 2 - Chân...
Câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 17 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Chọn nốt Rê hoặc Son để thay...
Chọn nốt nhạc phù hợp rồi kí hiệu nốt nhạc bàn tay. Gợi ý giải câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang...
Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 17 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Tiết tấu, sau đó vỗ tem-bơ-rin theo...
Đọc tiết tấu. Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 17 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời...
Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 17 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Tạo hai mẫu vận động cơ thể...
Ghép các mẫu vận động thành 4 nhịp đếm. Hướng dẫn giải câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 17 SGK Âm...
Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 17 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Tạo ra âm thanh dài – ngắn...
Trả lời câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 17 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề...
Nhạc cụ trang 16 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Tiết tấu và luyện tập gõ tem-bơ-rin, trống nhỏ : tiết tấu
Câu 1, 2 Hướng dẫn cách giải/trả lời nhạc cụ trang 16 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ...
Đọc nhạc trang 15 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Đọc nhạc
Câu 1, 2, 3 Giải chi tiết Đọc nhạc trang 15 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề...
Nghe nhạc trang 15 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài Ước mơ thần...
Lời giải bài tập, câu hỏi nghe nhạc trang 15 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề 2:...
Hát Múa vui trang 14 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Vui chơi, múa hát cùng bạn mang lại những lợi ích...
Hướng dẫn trả lời hát Múa vui trang 14 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề 2: Nhịp...
Khám phá trang 12 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Vận động và cảm thụ âm thanh dài hơn - ngắn hơn...
Câu 1, 2, 3 Lời giải bài tập, câu hỏi khám phá trang 12 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo...