Trang chủ Bài học Chủ đề 3: Vui bước tới trường

Chủ đề 3: Vui bước tới trường

Hướng dẫn giải, trả lời 10 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 3: Vui bước tới trường. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc trang 23 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Tạo hai mẫu 5 âm dựa trên...
Sắp xếp các kí hiệu nốt nhạc bàn tay tạo thành 5 âm. Hướng dẫn giải câu hỏi 4 Nhà ga âm nhạc...
Câu hỏi 5 Nhà ga âm nhạc trang 23 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Em thích các hoạt động âm nhạc...
Cảm nhận của em. Hướng dẫn giải câu hỏi 5 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời...
Câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 23 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Tiết tấu và luyện tập mẫu đệm...
Đọc tiết tấu. Lời Giải câu hỏi 3 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo...
Câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 23 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Tiết tấu, sau đó gõ song loan...
Đọc tiết tấu. Giải và trình bày phương pháp giải câu hỏi 2 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2...
Câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 23 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Tạo ra âm thanh theo những đường...
Lời Giải câu hỏi 1 Nhà ga âm nhạc trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề...
Nhạc cụ trang 22 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Tiết tấu và luyện tập gõ song loan : tiết tấu
Câu 1, 2, 3 Lời Giải nhạc cụ trang 22 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề 3:...
Đọc nhạc Đô - Rê - Mi - Pha - Son trang 21 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Đọc nhạc Đô...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 Đọc nhạc Đô - Rê - Mi - Pha - Son trang 21 SGK Âm nhạc 2...
Hát Trên con đường đến trường trang 20 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Em thích điều gì nhất khi đến trường?...
Cảm nhận của bản thân em. Lời giải bài tập, câu hỏi hát Trên con đường đến trường trang 20 SGK Âm nhạc...
Nghe nhạc trang 20 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Nghe, vận động theo nhạc bài A ram sam sam - nhạc...
Lời giải bài tập, câu hỏi nghe nhạc trang 20 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Chủ đề 3:...
Khám phá trang 18 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Nghe và khám phá những chuyển động của các con vật Cùng...
Câu 1, 2, 3 Phân tích và lời giải khám phá trang 18 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo -...