Trang chủ Bài học Chủ đề 3: Chạy cự li trung bình (SGK Giáo dục thể chất 8 – Chân trời sáng tạo)

Chủ đề 3: Chạy cự li trung bình (SGK Giáo dục thể chất 8 – Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 3: Chạy cự li trung bình (SGK Giáo dục thể chất 8 – Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Giáo dục thể chất 8 - Chân trời sáng tạo


Bài 1: Bài tập bổ trợ trong chạy cự li trung bình: Theo em, nhóm bài tập nào giúp cho em phát triển thành...
Phân tích và giải bài 1: Bài tập bổ trợ trong chạy cự li trung bình. Theo em, nhóm bài tập nào giúp...
Vì sao trước khi tập luyện chạy cự li trung bình, em không nên nhịn ăn hoặc ăn quá nhiều?
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 34). Hướng dẫn giải Câu 2 Trang 36 SGK giáo dục thể chất 8, Bài...
Bài 2: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình: Trong khi xuất phát, nếu vận động viên chạm tay xuống...
Đọc kĩ phần 3. Một số điều luật cơ bản trong môn Chạy (SGK trang 38). Phân tích và lời giải Bài 2:...
Theo em, nhóm bài tập nào giúp cho em phát triển thành tích chạy cự li trung bình?
Đọc kĩ phần 2. Bài tập bổ trợ xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát. Hướng dẫn giải Câu 1 Trang...