Trang chủ Bài học Công cơ học

Công cơ học

Bài C7 trang 48 vật lí 8, Tại sao không có công cơ học của trọng lực
C7. Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang?
Bài C6 trang 48 sgk vật lí 8, Một quả dừa có khối lượng 2 kg
C6. Một quả dừa có khối lượng 2 kg rơi tử trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực.
Bài C5 trang 48 sgk vật lí 8, Đầu tàu hỏa kéo toa xe .
C5. Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F = 5 000 N làm toa xe đi được 1 000 m. Tính công của lực kéo của đầu tàu.
Bài C4 trang 47 sgk môn Lý 8, Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học?
C4. Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học?
Bài C3 trang 47 sgk vật lí 8, Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học?
C3. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học?
Bài C2 trang46 sgk vật lí 8, Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kêt luận sau:
C2. Tìm từ thích hợp cho các ô trống của kêt luận sau:
Bài C1 trang46 sgk môn Lý 8, Từ các trường hợp quan sát ở trên,.
C1. Từ các trường hợp quan sát ở trên, em có thể cho biết khi nào thì có công cơ học?

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...