Trang chủ Lớp 5 Địa lí lớp 5 Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước...

Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta...

Địa hình và khoáng sản – Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta. Các dãy núi ở nước ta là…

Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta

GỢI Ý LÀM BÀI

Các dãy núi ở nước ta là:

– Dãy hoàng Liên Sơn

– Dãy Trường Sơn

– 4 cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đôgn Triều