Trang chủ Bài học Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài C10 trang 67 sgk vật lí 6, Bài C10. Tại sao bàn là điện ở hình21.5 lại tự...
Bài C10. Tại sao bàn là điện ở hình21.5 lại tự động ngắt khi đã đủ nóng?
Bài C8 trang 66 sgk vật lí 6, Bài C8. Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong...
Bài C8. Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?
Bài C9 trang 67 sgk vật lí 6, Bài C9. Băng kẹp đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi...
Bài C9. Băng kẹp đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không? Nếu có, thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?
Bài C7 trang 66 sgk vật lí 6, Bài C7. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay...
Bài C7. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?
Bài C6 trang 66 sgk môn Lý 6, Bài C6. Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu...
Bài C6. Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?
Bài C5 trang 66 sgk vật lí 6, Bài C5. Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai...
Bài C5. Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?
Quảng cáo


Bài C4 trang 66 vật lí 6, Bài C4. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ...
Bài C4. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:
Bài C3 trang 65 môn Lý 6, Bài C3. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b
Bài C3. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b, rồi đốt nóng thanh thép. Sau đó vặn ốc để siết chặt thanh thép lại. Nếu dùng một khăn tẩm nước lạnh phủ lên thanh thép thì chốt ngang cũn
Bài C2 trang 65 sgk vật lí 6, Bài C2. Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều...
Bài C2. Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?
Bài C1 trang 65 sgk môn Lý 6, Bài C1. Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh...
Bài C1. Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...