Trang chủ Bài học Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài C10 trang 67 sgk vật lí 6, Bài C10. Tại sao bàn là điện ở hình21.5 lại tự...
Thanh đồng của băng kẹp ở thiết bị đóng ngắt của bàn là này nằm ở phía trên hay dưới?...
Bài C4 trang 66 vật lí 6, Bài C4. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ...
a) Khi thanh thép (1)……………… vì nhiệt nó gây ra (2)…………. rất lớn...

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...