Trang chủ Bài học Phản ứng oxi hoá – Khử

Phản ứng oxi hoá – Khử

Bài 3 trang 113 SGK Hóa 8, Hãy lập các phương trình Hóa theo các sơ đồ sau:
3. Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:
Bài 4 trang 113 môn Hóa 8, Trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon đi oxit
4*. Trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon đioxit CO để khử 0,2 mol Fe3O4 và dùng khí hiđro để khử 0,2 mol Fe2O3 ở nhiệt độ cao
Bài 5 trang 113 Hóa 8, Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxi
5*. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxi và thu được 11,2 g sắt.
Bài 2 trang 113 SGK Hóa 8, Hãy cho biết trong những phản ứng Hóa xảy ra quanh ta sau đây
2. Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lợi ích và tác dụng của mỗi phản ứng?
Lý thuyết Phản ứng oxi hóa – khử hóa học 8, Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.
1. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. Chất oxi hóa là khí oxi hoặc chất nhường oxi cho các chất khác.
Bài 1 trang 113 môn Hóa 8, Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:
1. Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:

Quảng cáo
Bài 8 trang 83 sgk Hóa 10, Bài 8. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc
Bài 8. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?
Bài 5 trang 83 Hóa 10, Bài 5. Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử và sự khử. Lấy thí...
Bài 5. Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.
Bài 6 trang 83 sgk Hóa 10, Bài 6. Thế nào là phản ứng oxi hoá – khử ? Lấy ba thí dụ.
Bài 6. Thế nào là phản ứng oxi hoá – khử ? Lấy ba thí dụ.
Bài 7 trang 83 sgk Hóa 10, Bài 7. Lập phương trình phản ứng oxi hoá – khử sau đây theo phương pháp thăng...
Bài 7. Lập phương trình phản ứng oxi hoá – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron :

Mới cập nhật

Giải bài 1 trang 188 Địa lí 6 Kết nối tri thức: Em hãy nêu một số việc có thể làm hàng ngày để...
Giải bài 1 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo vệ thiên nhiên...
Dựa vào sơ đồ trên và hình 1, em hãy lấy ví dụ về các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh...
Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo...
Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo...
Em hãy cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh tài nguyên thiên nhiên
Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo...
Hãy nêu một số tác động của con người tới thiên nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 187 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống -...
Em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni-lông trong đời sống hằng ngày.
Giải bài 4 trang 186 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài 28: Mối...