Trang chủ Bài học Phép trừ các phân thức đại số

Phép trừ các phân thức đại số

Bài 37 trang 51 sgk Toán 8 tập 1, Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy...
Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho....
Bài 33 trang 50 sgk Toán 8 tập 1, Làm các phép tính sau:
a)\({{4xy – 5} \over {10{x^3}y}} – {{6{y^2} – 5} \over {10{x^3}y}};\)...
Bài 34 trang 50 Toán 8 tập 1, Dùng quy tắc biến đổi dấu rồi thực hiện các phép...
a)\({{4x + 13} \over {5x\left( {x – 7} \right)}} – {{x – 48} \over {5x\left( {7 – x} \right)}};\)...
Bài 35 trang 50 sgk Toán 8 tập 1, Thực hiện các phép tính:
a)\({{x + 1} \over {x – 3}} – {{1 – x} \over {x + 3}} – {{2x\left( {1 – x} \right)} \over {9 – {x^2}}}\)...
Bài 36 trang 51 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, Số sản phẩm phải sản xuất trong 1...
Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch :...
Bài 37 trang 51 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, Đố em tìm được một phân thức mà...
Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho...

Bài học trong chương trình Toán 8

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...