Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8 Bài 37 trang 51 sgk Toán 8 tập 1, Đố em tìm...

Bài 37 trang 51 sgk Toán 8 tập 1, Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân...

Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho.. Bài 37 trang 51 sgk toán 8 tập 1 – Phép trừ các phân thức đại số

Advertisements (Quảng cáo)

Đố. Cho phân thức \({{2x + 1} \over {{x^2} – 3}}\).

Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi phân thức phải tìm là \({C \over D}\)

Theo đầu bài ta có:\({{2x + 1} \over {{x^2} – 3}} – {C \over D} =  – {{2x + 1} \over {{x^2} – 3}}\)

Advertisements (Quảng cáo)

Cộng vào hai vế của đẳng thức với phân thức \({{2x + 1} \over {{x^2} – 3}} + {C \over D}\) ta được :

\({{2x + 1} \over {{x^2} – 3}} + {{2x + 1} \over {{x^2} – 3}} = {C \over D}\)

Vậy phân thức phải tìm là : \({C \over D} = {{2\left( {2x + 1} \right)} \over {{x^2} – 3}}\)