Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8
Bài 11 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh...
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh bên SA = 24cm.
Bài 9 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC có AB < AC, D là một điểm nằm giữa A...
Cho tam giác ABC có AB < AC, D là một điểm nằm giữa A và C. Chứng minh rằng : \(\widehat {ABD} = \widehat {ACB} \Leftrightarrow A{B^2} = AC.AD\)
Bài 10 trang 133 Toán 8 tập 2, Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12 cm, AD = 16 cm, AA’...
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12 cm, AD = 16 cm, AA’ = 25 cm.
Bài 8 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc...
Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc song bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’. Hãy tính BB’ nếu AC = 100 m, AC’ = 32 m, AB’ = 34m.
Bài 5 trang 133 môn Toán 8 tập 2, Trong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và BB’ cắt nhau ở G....
Trong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và BB’ cắt nhau ở G. Tính diện tích tam giác ABC biết rằng diện tích tam giác ABG bằng S.
Bài 6 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên đoạn thẳng BM lấy điểm...
Cho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên đoạn thẳng BM lấy điểm D sao cho . Tia AD cắt BC ở K. Tìm tỉ số diện tích của tam giác ABK và tam giác ABC.
Quảng cáo


Bài 7 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác của góc A cắt BC...
Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác của góc A cắt BC ở K. Qua trung điểm M của BC kẻ một tia song song với KA cắt đường thẳng AB ở D, cắt AC ở E. Chứng minh BD = CE.
Bài 3 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông...
Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K. Tam giác ABC phải có điều kiện gì thì tứ giác BHCK
Bài 4 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm...
Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi E là giao điểm của AN và DM, K là giao điểm của BN và CM. Hình bình hành ABCD phải có điều kiện gì
Bài 2 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau ở O...
Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau ở O và tam giác ABO là tam giác đều. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OD và BC. Chứng minh rằ

Luyện tập

Bài 4 trang 100 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng...
Bài 4 trang 100 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. Chất rắn thu được là KCl: 0,18 mol; chất khí...
Bài 8 trang 40 sgk Toán 8 tập 2, Bài 8. Cho a < b, chứng tỏ:
Bài 8. Cho a < b, chứng tỏ. Bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2 - Liên hệ giữa thứ tự và...
Bài 6.2 trang 8 Sách bài tập Hóa 8: Không khí là một hỗn hợp gồm một số chất. Trong số đó có bốn...
Không khí là một hỗn hợp gồm một số chất. Trong số đó có bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là các chất...
Bài 29.18 Trang 42 SBT Hóa 8: Đốt 4,6 g Na trong bình chứa 2240 ml O2 (ở đktc). Nếu sản phẩm sau
Đốt 4,6 g Na trong bình chứa 2240 ml O2 (ở đktc). Nếu sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng với H2O thì...
Quan sát hình 2-3, hãy cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các hệ cơ quan nói...
Quan sát hình 2-3, hãy cho biết các mũi tên từ hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các hệ cơ quan nói...