Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8

Luyện tập

Bài C3 trang 59 sgk vật lí 8, Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên…
Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng - Bài C3 trang 59 sgk vật lí 8. Khi quả bóng chạm mặt đất, nó...
Khi pit tông ở điểm cao nhất và thấp nhất ,vị trí của thanh truyền và tay quay như thế nào ?
Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động - Câu 1 trang 108 SGK Công Nghệ 8. Khi pit tông ở điểm...
Bài 14 trang 62 Lý 8, Viết biểu thức tính công cơ học, giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức tính công....
Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học - Bài 14 trang 62 SGK Vật lí 8. Viết biểu thức...