Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8

Bài 11 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy...

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh bên SA = 24cm.. Bài 11 trang 133 sgk toán

Bài 9 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC có AB < AC, D là...

Cho tam giác ABC có AB < AC, D là một điểm nằm giữa A và C. Chứng minh rằng . Bài 9 trang 133

Bài 10 trang 133 Toán 8 tập 2, Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12...

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12 cm, AD = 16 cm, AA’ = 25 cm.. Bài 10 trang 133 sgk toán

Bài 8 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định...

Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc song bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC

Bài 5 trang 133 môn Toán 8 tập 2, Trong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và...

Trong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và BB’ cắt nhau ở G. Tính diện tích tam giác ABC biết rằng diện tích

Bài 6 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên...

Cho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên đoạn thẳng BM lấy điểm D sao cho . Tia AD cắt BC ở K.

Bài 7 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác...

Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác của góc A cắt BC ở K. Qua trung điểm M của BC kẻ một

Bài 3 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt...

Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với

Bài 4 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo...

Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi E là giao điểm của AN

Bài 2 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường...

Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau ở O và tam giác ABO là tam giác đều. Gọi E,

Luyện tập

Câu hỏi 2 – (Mục II Bài học 12 – SGK Trang 69) Sử 8, Dựa vào lược đồ, trình bày sự mở rộng...
Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX - Câu hỏi 2 - (Mục II Bài học 12 - SGK...
Câu 1. trang 76 SBT Địa 8: Nêu nhận xét chung về địa hình của phần đất liền Việt Nam bằng cách hoàn
Nêu nhận xét chung về địa hình của phần đất liền Việt Nam bằng cách hoàn thành sơ đồ dưới đây.. Câu 1. trang...
Câu 7 trang 84 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Tính độ dài x, y của các đoạn thẳng MN, AC.
Tính độ dài x, y của các đoạn thẳng MN, AC. . Câu 7 trang 84 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 -...