Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8

Bài 11 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy...

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh bên SA = 24cm.. Bài 11 trang 133 sgk toán

Bài 9 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC có AB < AC, D là...

Cho tam giác ABC có AB < AC, D là một điểm nằm giữa A và C. Chứng minh rằng . Bài 9 trang 133

Bài 10 trang 133 Toán 8 tập 2, Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12...

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12 cm, AD = 16 cm, AA’ = 25 cm.. Bài 10 trang 133 sgk toán

Bài 8 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định...

Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc song bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC

Bài 5 trang 133 môn Toán 8 tập 2, Trong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và...

Trong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và BB’ cắt nhau ở G. Tính diện tích tam giác ABC biết rằng diện tích

Bài 6 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên...

Cho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên đoạn thẳng BM lấy điểm D sao cho . Tia AD cắt BC ở K.

Bài 7 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác...

Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác của góc A cắt BC ở K. Qua trung điểm M của BC kẻ một

Bài 3 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt...

Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với

Bài 4 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo...

Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi E là giao điểm của AN

Bài 2 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường...

Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau ở O và tam giác ABO là tam giác đều. Gọi E,

Luyện tập

Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp: Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách...
Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ. Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều...
Bài 4 – Trang 92 – SGK Sử 8, Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở...
Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Bài 4 - Trang 92 - SGK Lịch sử...
Hãy nêu tên chức năng và các bộ phận chính của quạt điện và máy bơm nước ?
Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện máy bơm nước - Câu 3 trang 155 SGK Công Nghệ 8. Hãy nêu tên...