Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8
Giải bài tập Toán lớp 8 - SGK Toán 8 Đại số, Hình học tập 1 và 2 đầy đủ các chương học: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều...

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

Chương 1. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG 4 -HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8

Bài 11 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy...
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh bên SA = 24cm.
Bài 9 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC có AB < AC, D là...
Cho tam giác ABC có AB < AC, D là một điểm nằm giữa A và C. Chứng minh rằng : \(\widehat {ABD} = \widehat {ACB} \Leftrightarrow A{B^2} = AC.AD\)
Bài 10 trang 133 Toán 8 tập 2, Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12 cm,...
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 12 cm, AD = 16 cm, AA’ = 25 cm.
Bài 8 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định...
Trên hình 151 cho thấy ta có thể xác định chiều rộng BB’ của khúc song bằng cách xét hai tam giác đồng dạng ABC và AB’C’. Hãy tính BB’ nếu AC = 100 m, AC’ = 32 m, AB’ = 34m.
Bài 5 trang 133 môn Toán 8 tập 2, Trong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và...
Trong tam giác ABC các đường trung tuyến AA’ và BB’ cắt nhau ở G. Tính diện tích tam giác ABC biết rằng diện tích tam giác ABG bằng S.
Bài 6 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên...
Cho tam giác ABC và đường trung tuyến BM. Trên đoạn thẳng BM lấy điểm D sao cho . Tia AD cắt BC ở K. Tìm tỉ số diện tích của tam giác ABK và tam giác ABC.
Bài 7 trang 133 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác...
Cho tam giác ABC (AB < AC). Tia phân giác của góc A cắt BC ở K. Qua trung điểm M của BC kẻ một tia song song với KA cắt đường thẳng AB ở D, cắt AC ở E. Chứng minh BD = CE.
Bài 3 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt...
Tam giác ABC có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau ở K. Tam giác ABC phải có điều kiện gì thì tứ giác BHCK
Bài 4 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo...
Cho hình bình hành ABCD. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi E là giao điểm của AN và DM, K là giao điểm của BN và CM. Hình bình hành ABCD phải có điều kiện gì
Bài 2 trang 132 sgk Toán 8 tập 2, Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường...
Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau ở O và tam giác ABO là tam giác đều. Gọi E, F, G theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OD và BC. Chứng minh rằ

Luyện tập

Soạn bài Tình thái từ trang 80 ngữ văn 8 – Văn 8
Tình thái từ - Soạn bài Tình thái từ trang 80 SGK ngữ văn 8. Tình thái từ là những từ thêm vào câu...
Bài tập 2 trang 24 Dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy xét xem x = -2 là nghiệm của phương trình nào...
Bài tập - Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài tập 2 trang 24 Tài liệu dạy – học...
Câu 5.1 trang 163 SBT Toán 8 tập 1: a. Sử dụng kéo cắt đúng 2 lần, theo đường thẳng, chia một hình chữ
a. Sử dụng kéo cắt đúng 2 lần, theo đường thẳng, chia một hình chữ nhật thành ba phần sao cho có thể ghép...