Trang chủ Bài học Phong trào dân chủ 1936-1939

Phong trào dân chủ 1936-1939

Em có nhận xét gì về về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong...
Phong trào dân chủ 1936-1939 là một cao trào dân tộc dân chủ có lực lượng tham gia đông đảo, quy mô rộng lớn, mục tiêu và hình thức đấu tranh phong phú.
Phong trào dân chủ 1936-1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào ?
Dựa vào mục 1.a phần Kiến thức cơ bản để làm rõ bối cảnh thế giới và trong nước của phong trào.
Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939
Dựa vào mục 2.c phần Kiến thức cơ bản để trả lời.
Phong trào dân chủ 1936 -1939 – Sử lớp 12
1.Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936
Tình hình thế giới và trong nước
1.Tình hình thế giới

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...