Lịch sử lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Lịch sử lớp 12
Để học tốt Sử lớp 12 - Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Sử 12 đầy đủ nhất

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) Chương 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) Chương 3. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) Chương 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) Chương 5. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) Chương 6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
Chương 2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 Chương 3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 Chương 4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 Chương 5. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12
GỢI Ý LÀM BÀI...
Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào ?
Thành Hà Nội rơi vào tay giặc, nhưng nhiều sĩ phu, văn thân vẫn tiếp tục tổ chức kháng chiến...
Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào...
-Đại nguyên sinh: cách đây khoảng 2.500 triệu năm, kéo dài khoảng 2.000 triệu năm và kết thúc cách đây 542 triệu năm....
Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)
Ngành công nghiệp được ưu tiên đầu tư xây dựng. Với sựu giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, từ năm 1961 đến năm 1964, vốn đầu tư xây dựng cơ bản...
Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng...
-Kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”....
Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân...
-Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là người làm nên lịch sử....
Các thời kì phát triển lịch sử dân tộc
(Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi Đảng ra đời năm 1930)...

Luyện tập

Bài 4.21 trang 31 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp điền vào
Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống:. Bài 4.21 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hoá 12...
Câu C1 trang 208 Lý 12 Nâng cao, Giải thích tại sao
Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại - Câu C1 trang 208 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Giải thích tại sao ...
Câu 1.61 trang 22 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao: Với giá trị nào của m, phương trình
Với giá trị nào của m, phương trình. Câu 1.61 trang 22 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 8....
Bài 3 trang 91 sgk Hóa 12, Bài 3. Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1 mol Ni. Thành phần...
Hợp kim - Bài 3 trang 91 sgk hoá học 12. Bài 3. Trong hợp kim Al-Ni, cứ 10 mol Al thì có 1...
Bài tập trắc nghiệm 6,7,8,9,10,11 trang 53 SBT Sinh 12 : 6. Trong một quần thể ngẫu phối đã cân bằng
Bài tập trắc nghiệm 6,7,8,9,10,11 trang 53 Sách bài tập (SBT) Sinh học 12 : 6. Trong một quần thể ngẫu phối đã cân...