Lịch sử lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Lịch sử lớp 12
Để học tốt Sử lớp 12 - Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Sử 12 đầy đủ nhất

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) Chương 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) Chương 3. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) Chương 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) Chương 5. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) Chương 6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
Chương 2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 Chương 3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 Chương 4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 Chương 5. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12
Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?
Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào ?
Ngay từ đầu, quân Pháp đã vấp phải tinh thần quyết chiến của nhân dân Hà Nội. Họ tự tay đốt các dãy phố, tạo thành hàng rào lửa cản giặc. Trưa 25-4, khi quân Pháp mở cuộc tấn công
Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)
Bước vào thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất, miền Bắc chuyển sang giai đoạn lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm là ra sức p
Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng...
-Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.
Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân...
-Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta.
Quảng cáo


Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế-xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực...
-Làm thay đổi bộ mặt đất nước, kinh tế, chính trị xã hội đều có bước phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Luyện tập

Câu 2 trang 193 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Hai sóng cùng tần số
Bài 36. Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng - Câu 2 trang 193 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Hai sóng cùng...
Câu 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao: Tìm năng lượng tập trung tại cuộn cảm
Bài 21. Dao động điện từ - Câu 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao.. Một mạch dao động LC có năng...
Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển tổng hợp nền kinh tế.
Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ - Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ...
Ôn tập phần Văn học trang 136 SBT Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 136
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 136 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. Soạn bài Ôn tập phần Văn...
Bài 2 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao, Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X
Bài 11. Amin - Bài 2 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao. Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ...