Lịch sử lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Lịch sử lớp 12
Để học tốt Sử lớp 12 - Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Sử 12 đầy đủ nhất

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) Chương 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) Chương 3. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) Chương 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) Chương 5. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) Chương 6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
Chương 2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 Chương 3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 Chương 4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 Chương 5. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12

Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12. Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân

Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào ?

Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào ?. Ngay từ đầu, quân Pháp đã vấp phải tinh thần quyết chiến

Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào...

Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào ? Chúng kéo dài và cách

Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)

Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965). Bước vào thực hiện kế hoạch

Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000.

Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân...

Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt...

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm

Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế-xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000)...

Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế-xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới..

Các thời kì phát triển lịch sử dân tộc

Các thời kì phát triển lịch sử dân tộc. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. 1.Thời kì 1919-1930 (Từ sau Chiến tranh thế

Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế-xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực...

Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế-xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới.. Làm

Luyện tập

Liên hệ giữa since, for và ago- Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành đơn, I. LIÊN HỆ GIỮA SINGE, FOR và...
Unit 1. Home life- Đời sống gia đình - Liên hệ giữa since, for và ago- Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn...
Bài 4 – Trang 155 – SGK Hóa 12, Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:
Crom và hợp chất của Crom - Bài 4 - Trang 155 - SGK Hóa học 12. Hãy viết công thức của một số...
Bài 5 trang 194 sgk Lý 12, 5. Hãy chọn câu đúng.
Phóng xạ - Bài 5 trang 194 sgk Vật lí 12. 5. Hãy chọn câu đúng. 5. Hãy chọn câu đúng. Trong quá trình phóng...
Gợi ý viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội trang 78 SGK Văn 12, Tai nạn giao thông đang là một...
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội - Gợi ý viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội trang...
Bài 4 trang 132 sgk Vật lý lớp 12, Bài 4. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?
Giao thoa ánh sáng - Bài 4 trang 132 sgk Vật lý lớp 12. Bài 4. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng...