Lịch sử lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Lịch sử lớp 12
Để học tốt Sử lớp 12 - Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Sử 12 đầy đủ nhất

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) Chương 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) Chương 3. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) Chương 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) Chương 5. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) Chương 6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
Chương 2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 Chương 3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 Chương 4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 Chương 5. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Câu 1 trang 107 SGK GDCD lớp 12
GỢI Ý LÀM BÀI...
Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào ?
Thành Hà Nội rơi vào tay giặc, nhưng nhiều sĩ phu, văn thân vẫn tiếp tục tổ chức kháng chiến...
Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào...
-Đại nguyên sinh: cách đây khoảng 2.500 triệu năm, kéo dài khoảng 2.000 triệu năm và kết thúc cách đây 542 triệu năm....
Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)
Ngành công nghiệp được ưu tiên đầu tư xây dựng. Với sựu giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, từ năm 1961 đến năm 1964, vốn đầu tư xây dựng cơ bản...
Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng...
-Kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”....
Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân...
-Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là người làm nên lịch sử....
Các thời kì phát triển lịch sử dân tộc
(Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi Đảng ra đời năm 1930)...

Luyện tập

Câu 2.14 trang 14 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn phát biểu đúng Đối với một hệ dao động thì tần số của dao
Chọn phát biểu đúng Đối với một hệ dao động thì tần số của dao động cưỡng bức. Câu 2.14 trang 14 sách bài...
Bài 9.1, 9.2, 9.3 trang 101 sách bài tập (SBT) Hóa 12: 9.l. Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn
9.l. Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng "sạch" ?. Bài 9.1,...
Bài VI.11 trang 102 Sách bài tập Vật Lý 12: Giới hạn quang điện này nằm trong vùng ánh sáng gì (hồng ngoại,
Giới hạn quang điện này nằm trong vùng ánh sáng gì (hồng ngoại, ngoại, tia X...) ?. Bài VI.11 trang 102 Sách bài tập...
Bài 4 trang 223 SBT Hình học lớp 12 Nâng Cao: Cho tam giác cân ABC, AB = AC.
Cho tam giác cân ABC, AB = AC. . Bài 4 trang 223 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. - Ôn...
Câu 2.125 trang 90 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Giải các bất phương trình
Giải các bất phương trình . Câu 2.125 trang 90 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 9. Bất phương trình...